Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše!


trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
miroslav mika antićtrećiputkadsezaljubiizbriioberanijenektrećabudeprvapetastotaprvaakopotenodiekadljubavbrojidojedanondaimanajvietreći putput kadkad sese zaljubišizbriši obeobe ranijenek trećatreća budebude prvanek petapeta budebude prvanek stotastota budebude prvaako sese poštenopošteno dišekad ljubavljubav brojišbrojiš dodo jedanonda jeje imaima najvišetreći put kadput kad sekad se zaljubišizbriši obe ranijenek treća budetreća bude prvanek peta budepeta bude prvanek stota budestota bude prvaako se poštenose pošteno dišekad ljubav brojišljubav brojiš dobrojiš do jedanonda je imaje ima najviše

Nek’ te grli, nek’ te ljubi, nek’ te drugi vide s’ njim, ako to se zove ljubav, onda ja te ne volim…♥
nek-te-grli-nek-te-ljubi-nek-te-drugi-vide-s-njim-ako-to-se-zove-ljubav-onda-ja-te-ne-volim
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da
Prosto je i nečasno kad jedan vladar vodi računa da bude raskošno odeven i da njegov stan bude bogat i veličanstven, a u razlozima i govoru je kao najprostiji od njegovih podanika. -Plutarh
prosto-i-neasno-kad-jedan-vladar-vodi-rauna-da-bude-raskono-odeven-i-da-njegov-stan-bude-bogat-i-velianstven-a-u-razlozima-i-govoru-kao-najprostiji
Prve patnje, kao i prva ljubav, se ne ponavljaju. -Ivan Turgenjev
prve-patnje-kao-i-prva-ljubav-se-ne-ponavljaju