Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije;vaspitanje – ono je najlakše; i iskustvo – ono je najneugodnije.


tri-puta-vode-do-mudrosti-razmiljanje-ono-najplemenitijevaspitanje-ono-najlake-i-iskustvo-ono-najneugodnije
konfučijetriputavodedomudrostirazmiljanjeononajplemenitijevaspitanjenajlakeiskustvonajneugodnijetri putaputa vodevode dodo mudrostirazmišljanje –– onoono je– onoono jeje najlakšei iskustvoiskustvo –– onoono jeje najneugodnijetri puta vodeputa vode dovode do mudrostirazmišljanje – ono– ono je– ono jeono je najlakšei iskustvo –iskustvo – ono– ono jeono je najneugodnijetri puta vode doputa vode do mudrostirazmišljanje – ono je– ono je najlakšei iskustvo – onoiskustvo – ono je– ono je najneugodnijetri puta vode do mudrostii iskustvo – ono jeiskustvo – ono je najneugodnije

Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije; odgoj – on je najlakši; iskustvo – ono je najneugodnije. -Konfučije
tri-puta-vode-do-mudrosti-razmiljanje-ono-najplemenitije-odgoj-on-najlaki-iskustvo-ono-najneugodnije
Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna. -Meša Selimović
hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. -Artur Šopenhauer
ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo
Najbolje razmišljanje se čini u osami. Najgore je ono pod pritiskom. -Tomas Edison
najbolje-razmiljanje-se-ini-u-osami-najgore-ono-pod-pritiskom