Trаžiti ono što je istinito ne znаči trаžiti ono što je poželjno.


triti-ono-to-istinito-ne-zni-triti-ono-to-poeljno
albert kamitrаžitionotoistinitoneznаčitrаžitipoželjnotrаžiti onoono štošto jeje istinitoistinito nene znаčiznаči trаžititrаžiti onoono štošto jeje poželjnotrаžiti ono štoono što ješto je istinitoje istinito neistinito ne znаčine znаči trаžitiznаči trаžiti onotrаžiti ono štoono što ješto je poželjnotrаžiti ono što jeono što je istinitošto je istinito neje istinito ne znаčiistinito ne znаči trаžitine znаči trаžiti onoznаči trаžiti ono štotrаžiti ono što jeono što je poželjnotrаžiti ono što je istinitoono što je istinito nešto je istinito ne znаčije istinito ne znаči trаžitiistinito ne znаči trаžiti onone znаči trаžiti ono štoznаči trаžiti ono što jetrаžiti ono što je poželjno

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi