Trojica mogu zadržati jednu tajnu, ukoliko su dvojica od njih mrtva.


trojica-mogu-zadrati-jednu-tajnu-ukoliko-su-dvojica-od-njih-mrtva
francuske poslovicetrojicamoguzadržatijednutajnuukolikosudvojicaodnjihmrtvatrojica mogumogu zadržatizadržati jednujednu tajnuukoliko susu dvojicadvojica odod njihnjih mrtvatrojica mogu zadržatimogu zadržati jednuzadržati jednu tajnuukoliko su dvojicasu dvojica oddvojica od njihod njih mrtvatrojica mogu zadržati jednumogu zadržati jednu tajnuukoliko su dvojica odsu dvojica od njihdvojica od njih mrtvatrojica mogu zadržati jednu tajnuukoliko su dvojica od njihsu dvojica od njih mrtva

Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Imam ja za tebe jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra je da ti po zakonu ne mogu ništa, a loša da nema zakona u ovoj zemlji. -Đorđe Balašević
imam-ja-za-tebe-jednu-dobru-i-jednu-lou-vest-dobra-da-ti-po-zakonu-ne-mogu-a-loa-da-nema-zakona-u-ovoj-zemlji
Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može. -Bosanske poslovice
nemoj-dozvoliti-da-ti-se-suvie-neto-priblii-sve-to-ti-postane-blisko-poelit-e-zadrati-a-zadrati-se-ne-moe
Greške se uvek mogu oprostiti ukoliko počinioc ima snage da ih prizna. -Bruce Lee
greke-se-uvek-mogu-oprostiti-ukoliko-poinioc-ima-snage-da-ih-prizna
Svi naši snovi se mogu ostvariti – ukoliko budemo imali hrabrosti da ih sledimo. -Volt Dizni
svi-nai-snovi-se-mogu-ostvariti-ukoliko-budemo-imali-hrabrosti-da-ih-sledimo