Trud i hrabrost nisu dovoljni ukoliko nedostaju svrha i usmerenje.


trud-i-hrabrost-nisu-dovoljni-ukoliko-nedostaju-svrha-i-usmerenje
džon f. keneditrudhrabrostnisudovoljniukolikonedostajusvrhausmerenjetrud ii hrabrosthrabrost nisunisu dovoljnidovoljni ukolikoukoliko nedostajunedostaju svrhasvrha ii usmerenjetrud i hrabrosti hrabrost nisuhrabrost nisu dovoljninisu dovoljni ukolikodovoljni ukoliko nedostajuukoliko nedostaju svrhanedostaju svrha isvrha i usmerenjetrud i hrabrost nisui hrabrost nisu dovoljnihrabrost nisu dovoljni ukolikonisu dovoljni ukoliko nedostajudovoljni ukoliko nedostaju svrhaukoliko nedostaju svrha inedostaju svrha i usmerenjetrud i hrabrost nisu dovoljnii hrabrost nisu dovoljni ukolikohrabrost nisu dovoljni ukoliko nedostajunisu dovoljni ukoliko nedostaju svrhadovoljni ukoliko nedostaju svrha iukoliko nedostaju svrha i usmerenje

Napori i hrabrost nisu dovoljni bez svrhe i smera.Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje.Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata.Jedino je nisam učio da pati, jedino joj moje mane nedostaju.Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu.