Tužni ljudi ne vole srećne, srećni ne vole tužne; brzi staložene a nemarni zauzete i marljive.


tu-ljudi-ne-vole-srene-sre-ne-vole-ne-brzi-staloene-a-nemarni-zauzete-i-marljive
horacijetužniljudinevolesrećnesrećnitužnebrzistaloženenemarnizauzetemarljivetužni ljudiljudi nene volevole srećnesrećni nene volevole tužnebrzi staloženenemarni zauzetezauzete ii marljivetužni ljudi neljudi ne volene vole srećnesrećni ne volene vole tužnestaložene a nemarnia nemarni zauzetenemarni zauzete izauzete i marljivetužni ljudi ne voleljudi ne vole srećnesrećni ne vole tužnebrzi staložene a nemarnistaložene a nemarni zauzetea nemarni zauzete inemarni zauzete i marljivetužni ljudi ne vole srećnebrzi staložene a nemarni zauzetestaložene a nemarni zauzete ia nemarni zauzete i marljive

Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca? -Đorđe Balašević
glupi-ljudi-su-dobri-ljudi-deca-vole-dobre-ljude-da-li-vas-vole-deca
Roditelji vole svoju decu više nego što deca vole roditelje. -Korejske poslovice
roditelji-vole-svoju-decu-vie-nego-to-deca-vole-roditelje
Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.
samo-kukavice-vole-po-nekoliko-ena-hrabri-mukarci-ne-plae-se-rizika-da-vole-samo-jednu-enu
Sebične osobe nisu sposobne da vole druge, ali isto tako nisu sposobne ni da vole sebe same. -Erih From
sebine-osobe-nisu-sposobne-da-vole-druge-ali-isto-tako-nisu-sposobne-da-vole-sebe-same
Ničega radosnijeg nema od saznanja da nas ljudi vole. -Lav Tolstoj
niega-radosnijeg-nema-od-saznanja-da-nas-ljudi-vole