Tudja majka rane ne zavija.


tudja-majka-rane-ne-zavija
narodne poslovicetudjamajkaranenezavijatudja majkamajka ranerane nene zavijatudja majka ranemajka rane nerane ne zavijatudja majka rane nemajka rane ne zavijatudja majka rane ne zavija

Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala.Jutro je majka poslova, a noć majka misli.Tudja ruka svrab na češe.Tudja nesreća i po našoj glavi puca.Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.Male neprijatelje i male rane ne treba potcenjivati.