Tudju ću nesreću i nesoljenu slatko pojesti, a svoju i pošećerenu ne mogu progutati.


tudju-u-nesreu-i-nesoljenu-slatko-pojesti-a-svoju-i-poeerenu-ne-mogu-progutati
ruske poslovicetudjućunesrećunesoljenuslatkopojestisvojupoećerenunemoguprogutatitudju ćuću nesrećunesreću ii nesoljenunesoljenu slatkoslatko pojestisvoju ii pošećerenupošećerenu nene mogumogu progutatitudju ću nesrećuću nesreću inesreću i nesoljenui nesoljenu slatkonesoljenu slatko pojestia svoju isvoju i pošećerenui pošećerenu nepošećerenu ne mogune mogu progutatitudju ću nesreću iću nesreću i nesoljenunesreću i nesoljenu slatkoi nesoljenu slatko pojestia svoju i pošećerenusvoju i pošećerenu nei pošećerenu ne mogupošećerenu ne mogu progutatitudju ću nesreću i nesoljenuću nesreću i nesoljenu slatkonesreću i nesoljenu slatko pojestia svoju i pošećerenu nesvoju i pošećerenu ne mogui pošećerenu ne mogu progutati

Upozorenje na EU puzlama: Nepodobno za decu ispod tri godine, jer mogu progutati Sloveniju.
upozorenje-na-eu-puzlama-nepodobno-za-decu-ispod-tri-godine-jer-mogu-progutati-sloveniju
Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-mogu-nesreu-da-trpe-celog-ivota-i-da-se-ne-oseaju-nesrenim-kao-to-drugi-podlegnu-pod-prvim-nesreama-najvie-stradaju-sujetni-i-ravi-a
Valjda sam zaljubljen. I da jesam, ne mogu joj reći. Znam, rekla bi: Ti si svoju šansu imao. -Đorđe Balašević
valjda-sam-zaljubljen-i-da-jesam-ne-mogu-joj-rei-znam-rekla-bi-ti-svoju-ansu-imao
Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka. -Ivo Andrić
opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost-svakog-svog-suda-i-zakljuka
Kako štetni i po društvo i pojedinca opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka. -Ivo Andric
kako-tetni-i-po-drutvo-i-pojedinca-opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost