Tuđe greške su uvek zabavne.


tue-greke-su-uvek-zabavne
andre Židtuđegrekesuuvekzabavnetuđe greškegreške susu uvekuvek zabavnetuđe greške sugreške su uveksu uvek zabavnetuđe greške su uvekgreške su uvek zabavnetuđe greške su uvek zabavne

Neke greške su veoma zabavne pa je lepo ponavljati ih više puta.
neke-greke-su-veoma-zabavne-pa-lepo-ponavljati-ih-vie-puta
Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru
Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti