Tuga je kao pijani gost, uvek se vraća po još jedan oproštajni zagrljaj.


tuga-kao-pijani-gost-uvek-se-vraa-po-jo-jedan-oprotajni-zagrljaj
stiven kingtugakaopijanigostuveksevraćapojojedanoprotajnizagrljajtuga jeje kaokao pijanipijani gostuvek sese vraćavraća popo jošjoš jedanjedan oproštajnioproštajni zagrljajtuga je kaoje kao pijanikao pijani gostuvek se vraćase vraća povraća po jošpo još jedanjoš jedan oproštajnijedan oproštajni zagrljajtuga je kao pijanije kao pijani gostuvek se vraća pose vraća po jošvraća po još jedanpo još jedan oproštajnijoš jedan oproštajni zagrljajtuga je kao pijani gostuvek se vraća po jošse vraća po još jedanvraća po još jedan oproštajnipo još jedan oproštajni zagrljaj

Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni Å¡ta smo… Znam samo da mi faliÅ¡, kao vazduh, kao zagrljaj, ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bio-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-ustvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao-zagrljaj
Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bio-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-ustvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao-zagrljaj
I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja
Mrzim kad me moj pijani blizanac uvek sramoti!!!
mrzim-kad-me-moj-pijani-blizanac-uvek-sramoti
Svakoj curi treba jedan zagrljaj,onako jako,najjace,da se nikad ne zaboravi!! :)
svakoj-curi-treba-jedan-zagrljajonako-jakonajjaceda-se-nikad-ne-zaboravi