Tuga prenosi čoveka iz veće savršenosti u manju.


tuga-prenosi-oveka-iz-vee-savrenosti-u-manju
baruh de spinozatugaprenosičovekaizvećesavrenostimanjutuga prenosiprenosi čovekačoveka iziz većeveće savršenostisavršenosti uu manjutuga prenosi čovekaprenosi čoveka izčoveka iz većeiz veće savršenostiveće savršenosti usavršenosti u manjutuga prenosi čoveka izprenosi čoveka iz većečoveka iz veće savršenostiiz veće savršenosti uveće savršenosti u manjutuga prenosi čoveka iz većeprenosi čoveka iz veće savršenostičoveka iz veće savršenosti uiz veće savršenosti u manju

Zivot je bolest koja se prenosi seksom.
zivot-bolest-koja-se-prenosi-seksom
Mudar čovek napušta manju sreću i obazire se na veću. -Buda
mudar-ovek-napu-manju-sreu-i-obazire-se-na-veu
Vegetarijanstvo je kriterijum po kome možemo prepoznati da li je čovekovo stremljenje prema moralnoj savršenosti iskreno i ozbiljno. -Lav Nikolajevič Tolstoj
vegetarijanstvo-kriterijum-po-kome-moemo-prepoznati-da-li-ovekovo-stremljenje-prema-moralnoj-savrenosti-iskreno-i-ozbiljno