Tuga se ublažava dobrim snom, kupkom i čašom vina.


tuga-se-ublaava-dobrim-snom-kupkom-i-aom-vina
toma akvinskitugaseublažavadobrimsnomkupkomčaomvinatuga sese ublažavaublažava dobrimdobrim snomkupkom ii čašomčašom vinatuga se ublažavase ublažava dobrimublažava dobrim snomkupkom i čašomi čašom vinatuga se ublažava dobrimse ublažava dobrim snomkupkom i čašom vinatuga se ublažava dobrim snom

Uljudnost je nalik na vazdušni jastuk, u njoj možda i nema ničega, ali ona ublažava udarce života…
uljudnost-nalik-na-vazdu-jastuk-u-njoj-moda-i-nema-ega-ali-ona-ublaava-udarce-ivota