Tumačenje snova je kraljevski put ka znanju o nesvjesnim aktivnostima uma.


tumaenje-snova-kraljevski-put-ka-znanju-o-nesvjesnim-aktivnostima-uma
sigmund frojdtumačenjesnovakraljevskiputkaznanjunesvjesnimaktivnostimaumatumačenje snovasnova jeje kraljevskikraljevski putput kaka znanjuznanju oo nesvjesnimnesvjesnim aktivnostimaaktivnostima umatumačenje snova jesnova je kraljevskije kraljevski putkraljevski put kaput ka znanjuka znanju oznanju o nesvjesnimo nesvjesnim aktivnostimanesvjesnim aktivnostima umatumačenje snova je kraljevskisnova je kraljevski putje kraljevski put kakraljevski put ka znanjuput ka znanju oka znanju o nesvjesnimznanju o nesvjesnim aktivnostimao nesvjesnim aktivnostima umatumačenje snova je kraljevski putsnova je kraljevski put kaje kraljevski put ka znanjukraljevski put ka znanju oput ka znanju o nesvjesnimka znanju o nesvjesnim aktivnostimaznanju o nesvjesnim aktivnostima uma

Nikad put ka dobrom znanju nije vodio po svilastoj travi zasijanoj cvećem, čovek mora uvek da se penje po golim stenama. -Lav Tolstoj
nikad-put-ka-dobrom-znanju-nije-vodio-po-svilastoj-travi-zasijanoj-cveem-ovek-mora-uvek-da-se-penje-po-golim-stenama
Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva. -Nikola Tesla
najvaniji-produkt-stvaralakog-uma-izum-njegov-krajnji-cilj-ovladavanje-uma-prirodom-i-iskoritavanje-njezinih-sila-za-potrebe-ovjeanstva
Od svih grehova blud je najizrazitiji i najpotpuniji satanizam. Blud je direktniji i najbliži put pomračenja uma. Blud je kao otrovni mikrob što celu dušu pretvara u trulež. -Nikolaj Velimirović
od-svih-grehova-blud-najizrazitiji-i-najpotpuniji-satanizam-blud-direktniji-i-najblii-put-pomraenja-uma-blud-kao-otrovni-mikrob-to-celu-u-pretvara
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Dobra odluka se bazira na znanju, a ne na brojevima. -Platon
dobra-odluka-se-bazira-na-znanju-a-ne-na-brojevima
Uči dijete od malenih nogu mudrosti i znanju, da to ne bi ulica preuzela. -Poslovice korisnika
ui-dijete-od-malenih-nogu-mudrosti-i-znanju-da-to-ne-bi-ulica-preuzela