Tvoj je posao odglumiti ulogu koja ti je dana što je bolje moguće.


tvoj-posao-odglumiti-ulogu-koja-ti-dana-to-bolje-mogue
epiktettvojposaoodglumitiulogukojatidanatoboljemogućetvoj jeje posaoposao odglumitiodglumiti uloguulogu kojakoja titi jeje danadana štošto jeje boljebolje mogućetvoj je posaoje posao odglumitiposao odglumiti uloguodglumiti ulogu kojaulogu koja tikoja ti jeti je danaje dana štodana što ješto je boljeje bolje mogućetvoj je posao odglumitije posao odglumiti uloguposao odglumiti ulogu kojaodglumiti ulogu koja tiulogu koja ti jekoja ti je danati je dana štoje dana što jedana što je bolješto je bolje mogućetvoj je posao odglumiti uloguje posao odglumiti ulogu kojaposao odglumiti ulogu koja tiodglumiti ulogu koja ti jeulogu koja ti je danakoja ti je dana štoti je dana što jeje dana što je boljedana što je bolje moguće

Tvoj je posao odglumiti ulogu koja ti je data što je bolje moguće. -Epiktet
tvoj-posao-odglumiti-ulogu-koja-ti-data-to-bolje-mogue
Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće. -Henri  Ford
ne-mogu-otkriti-nekoga-ko-zna-dovoljno-da-bi-mogao-rei-to-mogue-a-to-nije-mogue
Izaberi posao koji voliš, i neceš morati raditi ni dana u životu. -Konfučije
izaberi-posao-koji-voli-i-nece-morati-raditi-dana-u-ivotu
Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
Najbolji sinovi i kćeri naših naroda i narodnosti pali su u ratu. Bilo bi bolje da je obrnuto ali to nije ni logično ni moguće. To se i može tražiti samo od najboljih. -Duško Radović
najbolji-sinovi-i-keri-naih-naroda-i-narodnosti-pali-su-u-ratu-bilo-bi-bolje-da-obrnuto-ali-to-nije-logino-mogue-to-se-i-moe-traiti-samo-od