Tvoj zadatak je da otkriješ svoj svet i da onda daš celo srce za njega.


tvoj-zadatak-da-otkrije-svoj-svet-i-da-onda-da-celo-srce-za-njega
budatvojzadatakdaotkrijesvojsvetondadacelosrcezanjegatvoj zadatakzadatak jeje dada otkriješotkriješ svojsvoj svetsvet ii dada ondaonda dašdaš celocelo srcesrce zaza njegatvoj zadatak jezadatak je daje da otkriješda otkriješ svojotkriješ svoj svetsvoj svet isvet i dai da ondada onda dašonda daš celodaš celo srcecelo srce zasrce za njegatvoj zadatak je dazadatak je da otkriješje da otkriješ svojda otkriješ svoj svetotkriješ svoj svet isvoj svet i dasvet i da ondai da onda dašda onda daš celoonda daš celo srcedaš celo srce zacelo srce za njegatvoj zadatak je da otkriješzadatak je da otkriješ svojje da otkriješ svoj svetda otkriješ svoj svet iotkriješ svoj svet i dasvoj svet i da ondasvet i da onda daši da onda daš celoda onda daš celo srceonda daš celo srce zadaš celo srce za njega

Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo. -Stiv Džobs
ne-moes-samo-pitati-korisnike-to-to-oni-ele-i-onda-se-truditi-da-im-to-i-da-dok-ti-to-napravi-oni-e-poeleti-neto-drugo
Ko svoj ideal postigne, on upravo time ide preko njega korak dalje. -Fridrih Niče
ko-svoj-ideal-postigne-on-upravo-time-ide-preko-njega-korak-dalje
Ako siromah zavidi bogatašu, onda nije ništa bolji od njega. -Lav Tolstoj
ako-siromah-zavidi-bogatau-onda-nije-bolji-od-njega
Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo. -Ivo Andric
od-svega-to-svet-ima-i-jeste-ja-sam-hteo-da-napravim-sredstvo-kojim-bih-savladao-i-osvojio-svet-a-sada-taj-svet-nainio-od-mene-svoje-sredstvo