Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.


tvoja-vizija-e-postati-jasna-tek-kada-pogleda-u-svoje-srce-ko-gleda-izvan-svog-srca-sanja-ko-gleda-unutar-svog-srca-budi-se
karl gustav jungtvojavizijaćepostatijasnatekkadapogledasvojesrcekogledaizvansvogsrcasanjaunutarbudisetvoja vizijavizija ćeće postatipostati jasnajasna tektek kadakada pogledašpogledaš uu svojesvoje srceko gledagleda izvanizvan svogsvog srcasrca –– sanjako gledagleda unutarunutar svogsvog srcasrca –– budibudi setvoja vizija ćevizija će postatiće postati jasnapostati jasna tekjasna tek kadatek kada pogledaškada pogledaš upogledaš u svojeu svoje srceko gleda izvangleda izvan svogizvan svog srcasvog srca –srca – sanjako gleda unutargleda unutar svogunutar svog srcasvog srca –srca – budi– budi setvoja vizija će postativizija će postati jasnaće postati jasna tekpostati jasna tek kadajasna tek kada pogledaštek kada pogledaš ukada pogledaš u svojepogledaš u svoje srceko gleda izvan svoggleda izvan svog srcaizvan svog srca –svog srca – sanjako gleda unutar svoggleda unutar svog srcaunutar svog srca –svog srca – budisrca – budi setvoja vizija će postati jasnavizija će postati jasna tekće postati jasna tek kadapostati jasna tek kada pogledašjasna tek kada pogledaš utek kada pogledaš u svojekada pogledaš u svoje srceko gleda izvan svog srcagleda izvan svog srca –izvan svog srca – sanjako gleda unutar svog srcagleda unutar svog srca –unutar svog srca – budisvog srca – budi se

Svaki glumac u dubini svog srca veruje da je istinito sve loše što pišu o njemu. -Orson Vels
svaki-glumac-u-dubini-svog-srca-veruje-da-istinito-sve-loe-to-piu-o-njemu
Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo? -Otac Tadej
gospod-gleda-da-li-mi-od-srca-traimo-da-nam-on-pomogne-ujemo-mnoge-rei-lepog-primera-ivota-i-kako-treba-uputiti-blinje-da-to-rade-ali-da-li-emo-moi-to
Niko nije uspio da pobjegne od svog srca. Zato je bolje slušati šta govori kako nikada ne bi došlo do udarca koji ne očekuješ. -Paulo Koeljo
niko-nije-uspio-da-pobjegne-od-svog-srca-zato-bolje-sluati-govori-kako-nikada-ne-bi-dolo-do-udarca-koji-ne-oekuje
Kao što se po jednoj ovci ne gleda čitavo stado, tako se i po jednom čovjeku ne gleda čitav narod. -Poslovice korisnika
kao-to-se-po-jednoj-ovci-ne-gleda-itavo-stado-tako-se-i-po-jednom-ovjeku-ne-gleda-itav-narod
Teško se pretvarati pred slijepcem koji kroz srce gleda. -Poslovice korisnika
teko-se-pretvarati-pred-slijepcem-koji-kroz-srce-gleda