Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...


tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj
tvojevremeograničenonemojgatroitiživećinečijiživotnemojdadopustitezarobidogmaživetikakodrugimisletvoje vremevreme jeje ograničenonemoj gaga trošititrošiti živećiživeći nečijinečiji životnemoj dada dopustišdopustiš dada tete zarobizarobi dogmadogma –i nemojnemoj živetiživeti kakokako drugidrugi mislenemojtvoje vreme jevreme je ograničenonemoj ga trošitiga trošiti živećitrošiti živeći nečijiživeći nečiji životnemoj da dopustišda dopustiš dadopustiš da teda te zarobite zarobi dogmazarobi dogma –dogma – i– i nemoji nemoj živetinemoj živeti kakoživeti kako drugikako drugi misletvoje vreme je ograničenonemoj ga trošiti živećiga trošiti živeći nečijitrošiti živeći nečiji životnemoj da dopustiš dada dopustiš da tedopustiš da te zarobida te zarobi dogmate zarobi dogma –zarobi dogma – idogma – i nemoj– i nemoj živetii nemoj živeti kakonemoj živeti kako drugiživeti kako drugi mislenemoj ga trošiti živeći nečijiga trošiti živeći nečiji životnemoj da dopustiš da teda dopustiš da te zarobidopustiš da te zarobi dogmada te zarobi dogma –te zarobi dogma – izarobi dogma – i nemojdogma – i nemoj živeti– i nemoj živeti kakoi nemoj živeti kako druginemoj živeti kako drugi misle

Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma - živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvojunutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvoj unutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti.Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život.