Tvojih suza je vredan samo onaj koji ti ih nikad neće izazvati.


tvojih-suza-vredan-samo-onaj-koji-ti-ih-nikad-nee-izazvati
tvojihsuzavredansamoonajkojitiihnikadnećeizazvatitvojih suzasuza jeje vredanvredan samosamo onajonaj kojikoji titi ihih nikadnikad nećeneće izazvatitvojih suza jesuza je vredanje vredan samovredan samo onajsamo onaj kojionaj koji tikoji ti ihti ih nikadih nikad nećenikad neće izazvatitvojih suza je vredansuza je vredan samoje vredan samo onajvredan samo onaj kojisamo onaj koji tionaj koji ti ihkoji ti ih nikadti ih nikad nećeih nikad neće izazvatitvojih suza je vredan samosuza je vredan samo onajje vredan samo onaj kojivredan samo onaj koji tisamo onaj koji ti ihonaj koji ti ih nikadkoji ti ih nikad nećeti ih nikad neće izazvati

Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Ljudi koji nisu svesni da hodaju u mraku, nikad neće tražiti svetlost. -Brus li
ljudi-koji-nisu-svesni-da-hodaju-u-mraku-nikad-nee-traiti-svetlost
Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.
nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to