U Americi uglavnom žive ljudi koji su poluitalijani. Ja sam 100 odsto Italijan.


u-americi-uglavnom-ive-ljudi-koji-su-poluitalijani-ja-sam-100-odsto-italijan
al paćinoamericiuglavnomživeljudikojisupoluitalijanijasam100odstoitalijanu americiamerici uglavnomuglavnom živežive ljudiljudi kojikoji susu poluitalijanija samsam 100100 odstoodsto italijanu americi uglavnomamerici uglavnom živeuglavnom žive ljudižive ljudi kojiljudi koji sukoji su poluitalijanija sam 100sam 100 odsto100 odsto italijanu americi uglavnom živeamerici uglavnom žive ljudiuglavnom žive ljudi kojižive ljudi koji suljudi koji su poluitalijanija sam 100 odstosam 100 odsto italijanu americi uglavnom žive ljudiamerici uglavnom žive ljudi kojiuglavnom žive ljudi koji sužive ljudi koji su poluitalijanija sam 100 odsto italijan

Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi. -Fjodor Dostojevski
koliko-ljudi-koji-ne-misle-sami-nego-ive-od-misli-koje-su-izmislili-drugi
Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene