U bogatstvu srce brže otvrdne nego jaje u ključaloj vodi.


u-bogatstvu-srce-bre-otvrdne-nego-jaje-u-kljualoj-vodi
mahatma gandibogatstvusrcebržeotvrdnenegojajeključalojvodiu bogatstvubogatstvu srcesrce bržebrže otvrdneotvrdne negonego jajejaje uu ključalojključaloj vodiu bogatstvu srcebogatstvu srce bržesrce brže otvrdnebrže otvrdne negootvrdne nego jajenego jaje ujaje u ključaloju ključaloj vodiu bogatstvu srce bržebogatstvu srce brže otvrdnesrce brže otvrdne negobrže otvrdne nego jajeotvrdne nego jaje unego jaje u ključalojjaje u ključaloj vodiu bogatstvu srce brže otvrdnebogatstvu srce brže otvrdne negosrce brže otvrdne nego jajebrže otvrdne nego jaje uotvrdne nego jaje u ključalojnego jaje u ključaloj vodi

Užitak u bogatstvu ne leži u pukom posedovanju ili raskošnom trošenju, nego u mudroj primeni. -Migel de Servantes
uitak-u-bogatstvu-ne-i-u-pukom-posedovanju-ili-raskonom-troenju-nego-u-mudroj-primeni
Kroz tuđe srce vodi pravi put, ko drugačije putuje nailazi na tamu. -Branko Miljković
kroz-e-srce-vodi-pravi-put-ko-drugaije-putuje-nailazi-na-tamu
Ono što vodi i vuče svet, nisu lokomotive, nego ideje. -Viktor Igo
ono-to-vodi-i-e-svet-nisu-lokomotive-nego-ideje