U borbi tebe i svijeta, uvijek stani na stranu svijeta.


u-borbi-tebe-i-svijeta-uvijek-stani-na-stranu-svijeta
franc kafkaborbitebesvijetauvijekstaninastranusvijetau borbiborbi tebetebe ii svijetauvijek stanistani nana stranustranu svijetau borbi tebeborbi tebe itebe i svijetauvijek stani nastani na stranuna stranu svijetau borbi tebe iborbi tebe i svijetauvijek stani na stranustani na stranu svijetau borbi tebe i svijetauvijek stani na stranu svijeta

Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga. -Paulo Koeljo
bez-obzira-ime-se-bavi-svaki-ovjek-na-zemlji-uvijek-glavna-linost-istorije-svijeta-i-naravno-nije-svjesan-toga
Ako ti je za svako zadovoljstvo potrebna dozvola svijeta, onda si zaista za žaljenje. -Herman Hese
ako-ti-za-svako-zadovoljstvo-potrebna-dozvola-svijeta-onda-zaista-za-aljenje