U budućnosti će svi biti slavni na 15 minuta.


u-budunosti-e-svi-biti-slavni-na-15-minuta
endi vorholbudućnostićesvibitislavnina15minutau budućnostibudućnosti ćeće svisvi bitibiti slavnislavni nana 1515 minutau budućnosti ćebudućnosti će sviće svi bitisvi biti slavnibiti slavni naslavni na 15na 15 minutau budućnosti će svibudućnosti će svi bitiće svi biti slavnisvi biti slavni nabiti slavni na 15slavni na 15 minutau budućnosti će svi bitibudućnosti će svi biti slavniće svi biti slavni nasvi biti slavni na 15biti slavni na 15 minuta

Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere. -Al Paćino
svi-ele-panju-samo-slavni-u-tome-ponekadnemaju-mere
Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi… -Koko Šanel
ena-se-brine-o-budunosti-dok-se-ne-uda-mukarac-se-ne-brine-o-budunosti-sve-dok-se-ne-oeni
Ne možemo svi biti gospodari, niti se sve gospodare može istinski slediti. -Vilijam Šekspir
ne-moemo-svi-biti-gospodari-niti-se-sve-gospodare-moe-istinski-slediti
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas