U dobro vjeruje još samo malo onih koji ga čine.


u-dobro-vjeruje-jo-samo-malo-onih-koji-ga-ine
aldous leonard huxleydobrovjerujejosamomaloonihkojigačineu dobrodobro vjerujevjeruje jošjoš samosamo malomalo onihonih kojikoji gaga čineu dobro vjerujedobro vjeruje jošvjeruje još samojoš samo malosamo malo onihmalo onih kojionih koji gakoji ga čineu dobro vjeruje jošdobro vjeruje još samovjeruje još samo malojoš samo malo onihsamo malo onih kojimalo onih koji gaonih koji ga čineu dobro vjeruje još samodobro vjeruje još samo malovjeruje još samo malo onihjoš samo malo onih kojisamo malo onih koji gamalo onih koji ga čine

Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju. -Albert Ajnštajn
svetu-ne-preti-opasnost-od-ljudi-koji-ine-zlo-nego-od-onih-koji-to-doputaju
Prestanite da dozvoljavate ljudima koji malo čine za vas da upravljaju vašim mislima i osećanjima. -Vil Smit
prestanite-da-dozvoljavate-ljudima-koji-malo-ine-za-vas-da-upravljaju-vaim-mislima-i-oseanjima
Onima koji nam čine dobro treba dobrom i vratiti. -Ezop
onima-koji-nam-ine-dobro-treba-dobrom-i-vratiti
Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati. -Džon F. Kenedi
ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati