U dobru svi su tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju. Izgleda, ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća.


u-dobru-svi-su-a-kada-dolaze-teka-vremena-svi-se-sklanjaju-izgleda-ne-vole-da-nose-teret-drugih-koji-se-ne-plaa
Žarko lauševićdobrusvisukadadolazetekavremenasesklanjajuizgledanevoledanoseteretdrugihkojiplaćau dobrudobru svisvi susu tukada dolazedolaze teškateška vremenavremena svisvi sese sklanjajune volevole dada nosenose teretteret drugihdrugih kojikoji sese nene plaćau dobru svidobru svi susvi su tua kada dolazekada dolaze teškadolaze teška vremenateška vremena svivremena svi sesvi se sklanjajune vole davole da noseda nose teretnose teret drugihteret drugih kojidrugih koji sekoji se nese ne plaćau dobru svi sudobru svi su tua kada dolaze teškakada dolaze teška vremenadolaze teška vremena sviteška vremena svi sevremena svi se sklanjajune vole da nosevole da nose teretda nose teret drugihnose teret drugih kojiteret drugih koji sedrugih koji se nekoji se ne plaćau dobru svi su tua kada dolaze teška vremenakada dolaze teška vremena svidolaze teška vremena svi seteška vremena svi se sklanjajune vole da nose teretvole da nose teret drugihda nose teret drugih kojinose teret drugih koji seteret drugih koji se nedrugih koji se ne plaća

U dobru su svi tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju, izgleda ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća. -Žarko Laušević
u-dobru-su-svi-a-kada-dolaze-teka-vremena-svi-se-sklanjaju-izgleda-ne-vole-da-nose-teret-drugih-koji-se-ne-plaa
Mi se svi ponavljamo. Mi se svi prepisujemo. Što je najgore, mi prepisujemo one koji su davno živeli pre nas. -Tin Ujević
mi-se-svi-ponavljamo-mi-se-svi-prepisujemo-to-najgore-mi-prepisujemo-one-koji-su-davno-iveli-pre-nas
Neki ljudi dolaze sa bogatstvom na svet, ali ga svi napuštaju praznih džepova. -Čarls Bukovski
neki-ljudi-dolaze-bogatstvom-na-svet-ali-ga-svi-naputaju-praznih-depova
U kući me svi vole, a tako me i zovu xD
u-kui-me-svi-vole-a-tako-me-i-zovu-xd