U faci crna, u telu bela, koji puder koristiš? Da nije Nutella? xD


u-faci-crna-u-telu-bela-koji-puder-koristi-da-nije-nutella-xd
facicrnatelubelakojipuderkoristidanijenutellaxdu facifaci crnau telutelu belakoji puderpuder koristišda nijenije nutellau faci crnau telu belakoji puder koristišda nije nutella

Bolest je smetnja telu, ali nije volji, osim ako ona sama to neće. Hromost je smetnja nogama, ali nije volji. -Epiktet
bolest-smetnja-telu-ali-nije-volji-osim-ako-ona-sama-to-nee-hromost-smetnja-nogama-ali-nije-volji
Curo skini puder da ti kažem nešto u lice :-*
curo-skini-puder-da-ti-kaem-neto-u-lice
Sad’ iskoristite vaše lopate za puder u prave svrhe!
sad-iskoristite-vae-lopate-za-puder-u-prave-svrhe
Ko je sposoban da se obrazom crveni, taj ne može biti crna srca! -Kineske poslovice
ko-sposoban-da-se-obrazom-crveni-taj-ne-moe-biti-crna-srca
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno