U glavi pijanog čovjeka vrti se nakom 2-3 čaše. U glavi taštog čovjeka vrti se več nakon prve pohvale.


u-glavi-pijanog-ovjeka-vrti-se-nakom-23-ae-u-glavi-tog-ovjeka-vrti-se-ve-nakon-prve-pohvale
kineske posloviceglavipijanogčovjekavrtisenakom23čaetatogvečnakonprvepohvaleu glaviglavi pijanogpijanog čovjekačovjeka vrtivrti sese nakomu glaviglavi taštogtaštog čovjekačovjeka vrtivrti sese večveč nakonnakon prveprve pohvaleu glavi pijanogglavi pijanog čovjekapijanog čovjeka vrtičovjeka vrti sevrti se nakomu glavi taštogglavi taštog čovjekataštog čovjeka vrtičovjeka vrti sevrti se večse več nakonveč nakon prvenakon prve pohvaleu glavi pijanog čovjekaglavi pijanog čovjeka vrtipijanog čovjeka vrti sečovjeka vrti se nakomu glavi taštog čovjekaglavi taštog čovjeka vrtitaštog čovjeka vrti sečovjeka vrti se večvrti se več nakonse več nakon prveveč nakon prve pohvaleu glavi pijanog čovjeka vrtiglavi pijanog čovjeka vrti sepijanog čovjeka vrti se nakomu glavi taštog čovjeka vrtiglavi taštog čovjeka vrti setaštog čovjeka vrti se veččovjeka vrti se več nakonvrti se več nakon prvese več nakon prve pohvale

U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja. -Mahatma Gandi
u-glavi-pijanog-oveka-vrti-se-tek-posle-dve-ili-tri-aice-a-u-glavi-sujetnog-vrti-se-ve-posle-prvog-laskanja
Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka
Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav. -Paulo Koeljo
vrijeme-ne-mijenja-ovjeka-niti-ga-mudrost-preobraava-jedino-to-moe-ovjeka-da-navede-da-promijeni-miljenje-jeste-ljubav