U životu jedne žene možeš raditi sve,OSIM da joj se vratiš,kad te zaboravi,…


u-ivotu-jedne-ene-moe-raditi-sveosim-da-joj-se-vratikad-te-zaboravi
životujedneženemožeraditisveosimdajojsevratikadtezaboravi…u životuživotu jednejedne ženežene možešmožeš raditida jojjoj seu životu jedneživotu jedne ženejedne žene možešžene možeš raditida joj seu životu jedne ženeživotu jedne žene možešjedne žene možeš raditiu životu jedne žene možešživotu jedne žene možeš raditi

Kako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale? -Tin Ujević
kako-da-razumem-ovo-ubiti-se-zbog-jedne-ene-a-gde-su-sve-one-ostale
Od nesreće je samo sreća lošija, kad treba da vratiš je, a tek si se dočepao nje.
od-nesree-samo-srea-loija-kad-treba-da-vrati-a-tek-se-doepao-nje
Izaberi posao koji voliš, i neceš morati raditi ni dana u životu. -Konfučije
izaberi-posao-koji-voli-i-nece-morati-raditi-dana-u-ivotu