U životu jedne žene možeš raditi sve,OSIM da joj se vratiš,kad te zaboravi,…


u-ivotu-jedne-ene-moe-raditi-sveosim-da-joj-se-vratikad-te-zaboravi
životujedneženemožeraditisveosimdajojsevratikadtezaboravi…u životuživotu jednejedne ženežene možešmožeš raditida jojjoj seu životu jedneživotu jedne ženejedne žene možešžene možeš raditida joj seu životu jedne ženeživotu jedne žene možešjedne žene možeš raditiu životu jedne žene možešživotu jedne žene možeš raditi

Nisu sve žene iste — jedne žene su iste, a druge su još gore.Kako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale?Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.Od nesreće je samo sreća lošija, kad treba da vratiš je, a tek si se dočepao nje.Izaberi posao koji voliš, i neceš morati raditi ni dana u životu.