U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom.


u-ivotu-su-najgore-one-parnice-koje-vodimo-sami-sobom
onore de balzakživotusunajgoreoneparnicekojevodimosamisobomu životuživotu susu najgorenajgore oneone parniceparnice kojekoje vodimovodimo samisami sasa sobomu životu suživotu su najgoresu najgore onenajgore one parniceone parnice kojeparnice koje vodimokoje vodimo samivodimo sami sasami sa sobomu životu su najgoreživotu su najgore onesu najgore one parnicenajgore one parnice kojeone parnice koje vodimoparnice koje vodimo samikoje vodimo sami savodimo sami sa sobomu životu su najgore oneživotu su najgore one parnicesu najgore one parnice kojenajgore one parnice koje vodimoone parnice koje vodimo samiparnice koje vodimo sami sakoje vodimo sami sa sobom

Najiskrenije su one suze koje lijemo sami nad sobom. -Vilijam Šekspir
najiskrenije-su-one-suze-koje-lijemo-sami-nad-sobom
Ne možemo dobiti mir u spoljašnjem svetu, sve dok se ne pomirimo sami sa sobom. -Dalaj Lama
ne-moemo-dobiti-mir-u-spoljanjem-svetu-sve-dok-se-ne-pomirimo-sami-sobom
Dve su vrste zlodela. Zlodelo koje plod donosi u ovom životu i zlodelo koje plod donosi u sledećem životu. -Gotama Buda
dve-su-vrste-zlodela-zlodelo-koje-plod-donosi-u-ovom-ivotu-i-zlodelo-koje-plod-donosi-u-sledeem-ivotu
Mi se rađamo sami i umiremo sami. Jedino kroz našu ljubav i prijateljstvo možemo na trenutak stvoriti iluziju da nismo sami. -Orson Vels
mi-se-raamo-sami-i-umiremo-sami-jedino-kroz-nau-ljubav-i-prijateljstvo-moemo-na-trenutak-stvoriti-iluziju-da-nismo-sami
Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan. -Anatol Frans
ne-znamo-emo-sobom-u-ovom-kratkom-ivotu-a-elimo-jo-jedan-koji-e-biti-vean
Ako vodimo računa o minutima, godine će brinuti same o sebi. -Bendžamin Frenklin
ako-vodimo-rauna-o-minutima-godine-e-brinuti-same-o-sebi