U jednog sam zaljubljena vec godinu dana, drugi mi se svidja pola godine, treci je lepsi od ove dvojice, ali ne znam boze sto mi ih saljes u isto vreme xD


u-jednog-sam-zaljubljena-vec-godinu-dana-drugi-mi-se-svidja-pola-godine-treci-lepsi-od-ove-dvojice-ali-ne-znam-boze-sto-mi-ih-saljes-u-isto-vreme-xd
jednogsamzaljubljenavecgodinudanadrugimisesvidjapolagodinetrecilepsiodovedvojicealineznambozestoihsaljesistovremexdu jednogjednog samsam zaljubljenazaljubljena vecvec godinugodinu danadrugi mimi sese svidjasvidja polapola godinetreci jeje lepsilepsi odod oveove dvojiceali nene znamznam bozeboze stosto mimi ihih saljessaljes uu istoisto vremevreme xdu jednog samjednog sam zaljubljenasam zaljubljena veczaljubljena vec godinuvec godinu danadrugi mi semi se svidjase svidja polasvidja pola godinetreci je lepsije lepsi odlepsi od oveod ove dvojiceali ne znamne znam bozeznam boze stoboze sto misto mi ihmi ih saljesih saljes usaljes u istou isto vremeisto vreme xd

Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Status veze: Moje stikle i ja smo vec godinu dana u vezi!
status-veze-moje-stikle-i-ja-smo-vec-godinu-dana-u-vezi
Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju. -Horhe Luis Borhes
ljubav-zahtevna-ako-zaljubljena-osoba-ne-vidi-nedelju-dana-osobu-u-koju-zaljubljena-ona-se-osea-nesrenom-pa-ako-i-samo-jedan-dan-u-pitanju
U šestoj godini sam želio postati kuhar. U sedmoj godini Napoleon. Moja ambicija je tako rasla iz godine u godinu sve do sada. -Salvador Dali
u-estoj-godini-sam-elio-postati-kuhar-u-sedmoj-godini-napoleon-moja-ambicija-tako-rasla-iz-godine-u-godinu-sve-do-sada
Postoje žene koje su iz godine u godinu sve nevinije. -Greta Garbo
postoje-ene-koje-su-iz-godine-u-godinu-sve-nevinije