U KAMENU NISTA LJUDSKO,A U LJUDIMA SVE KAMENO!


u-kamenu-nista-ljudskoa-u-ljudima-sve-kameno
kamenunistaljudskoaljudimasvekamenou kamenukamenu nistau ljudimaljudima svesve kamenou kamenu nistau ljudima sveljudima sve kamenou ljudima sve kameno

Nova godina + voljena osoba + vatromet + zagrljaj + poljubac = NISTA OD TOGA :D
nova-godina-voljena-osoba-vatromet-zagrljaj-poljubac-nista-od-toga-d
ON MI JE BIO SVE ALI VIŠE GA NEMA
on-mi-je-bio-sve-ali-vie-ga-nema
ZVEZDA MI JE SVE,ZVEZDA ZIVOT JE.!
zvezda-mi-je-svezvezda-zivot-je