U korenu naše civilizacije, postoji sloboda svakog lica, misli, verovanja, mišljenja, rada, dokolice.


u-korenu-nae-civilizacije-postoji-sloboda-svakog-lica-misli-verovanja-miljenja-rada-dokolice
Šarl de golkorenunaecivilizacijepostojislobodasvakoglicamisliverovanjamiljenjaradadokoliceu korenukorenu našenaše civilizacijepostoji slobodasloboda svakogsvakog licau korenu našekorenu naše civilizacijepostoji sloboda svakogsloboda svakog licau korenu naše civilizacijepostoji sloboda svakog lica

Individualna sloboda nije poklon civilizacije. Ona je postojala davno prije civilizacije. -Sigmund Frojd
individualna-sloboda-nije-poklon-civilizacije-ona-postojala-davno-prije-civilizacije
Bez telesnog rada nema zdravog tela niti zdravih misli u glavi. -Lav Nikolajevič Tolstoj
bez-telesnog-rada-nema-zdravog-tela-niti-zdravih-misli-u-glavi
Na svetu ne postoji stvar koja se zove polu-sloboda. -Nelson Mandela
na-svetu-ne-postoji-stvar-koja-se-zove-polusloboda
Većina ljudi su drugi ljudi. Njihove misli su tuđa mišljenja. Njihovi životi mimikrija. -Oskar Vajld
veina-ljudi-su-drugi-ljudi-njihove-misli-su-a-miljenja-njihovi-ivoti-mimikrija