U ljubavi ne postoje pravila, srce odlučuje, i to što ono odluči jedino i važi.


u-ljubavi-ne-postoje-pravila-srce-odluuje-i-to-to-ono-odlui-jedino-i-vai
paulo koeljoljubavinepostojepravilasrceodlučujetotoonoodlučijedinovažiu ljubaviljubavi nene postojepostoje pravilasrce odlučuješto onoono odlučiodluči jedinojedino ii važiu ljubavi neljubavi ne postojene postoje pravilai to štošto ono odlučiono odluči jedinoodluči jedino ijedino i važiu ljubavi ne postojeljubavi ne postoje pravilai to što onošto ono odluči jedinoono odluči jedino iodluči jedino i važiu ljubavi ne postoje pravilai to što ono odlučišto ono odluči jedino iono odluči jedino i važi

U ljubavi ne postoje pravila. Možemo pokušavati da se pridržavamo priručnika, da vladamo svojim srcem, da izgradimo strategiju ponašanja, ali sve su to koje ...Nema drugog grijeha do nemanja ljubavi. Imajte hrabrosti, budite sposobni da volite, makar ljubav djelovala izdajnički i užasno. Radujte se ljubavi. Radujte se pobjedi. Slijedite ono što vam srce nalaže.Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića.Usne jedino zato postoje da s nekim podeliš nešto svoje.U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano.Čovek je jedino stvorenje koje odbijа dа bude ono što jeste.