U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju.


u-ljubavi-ne-stradaju-samo-ljudi-koji-su-mekog-srca-nego-naprotiv-najvie-stradaju-ba-oni-koji-umjesto-srca-nose-svoju-grubu-sebinost-svirepu-elju-da
jovan dučićljubavinestradajusamoljudikojisumekogsrcanegonaprotivnajviebaoniumjestosrcanosesvojugrubusebičnostsvirepuželjudaosvojepotrebudespotskizavladajuu ljubaviljubavi nene stradajustradaju samosamo ljudiljudi kojikoji susu mekogmekog srcanajviše stradajustradaju bašbaš onioni kojikoji umjestoumjesto srcasrca nosenose svojusvoju grubugrubu sebičnostsvirepu željuželju dada osvojeosvoje ii potrebupotrebu dada despotskidespotski zavladajuu ljubavi neljubavi ne stradajune stradaju samostradaju samo ljudisamo ljudi kojiljudi koji sukoji su mekogsu mekog srcanajviše stradaju bašstradaju baš onibaš oni kojioni koji umjestokoji umjesto srcaumjesto srca nosesrca nose svojunose svoju grubusvoju grubu sebičnostsvirepu želju daželju da osvojeda osvoje iosvoje i potrebui potrebu dapotrebu da despotskida despotski zavladaju

Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol.Naši ljudi žive mirno, a stradaju naglo.