U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano.


u-ljubavi-se-esto-sumnja-u-ono-u-to-se-najvie-vjeruje-u-svakoj-drugoj-strasti-ovjek-ne-sumnja-vie-u-ono-to-jednom-dokazano
stendalljubavisečestosumnjaonotonajvievjerujesvakojdrugojstrastičovjekneviejednomdokazanou ljubaviljubavi sese čestočesto sumnjasumnja uu onoono uu štošto sese najvišenajviše vjerujeu svakojsvakoj drugojdrugoj strastistrasti čovjekčovjek nene sumnjasumnja viševiše uu onoono štošto jeje jednomjednom dokazanou ljubavi seljubavi se čestose često sumnjačesto sumnja usumnja u onou ono uono u štou što sešto se najvišese najviše vjerujeu svakoj drugojsvakoj drugoj strastidrugoj strasti čovjekstrasti čovjek nečovjek ne sumnjane sumnja višesumnja više uviše u onou ono štoono što ješto je jednomje jednom dokazanou ljubavi se čestoljubavi se često sumnjase često sumnja učesto sumnja u onosumnja u ono uu ono u štoono u što seu što se najvišešto se najviše vjerujeu svakoj drugoj strastisvakoj drugoj strasti čovjekdrugoj strasti čovjek nestrasti čovjek ne sumnjačovjek ne sumnja višene sumnja više usumnja više u onoviše u ono štou ono što jeono što je jednomšto je jednom dokazanou ljubavi se često sumnjaljubavi se često sumnja use često sumnja u onočesto sumnja u ono usumnja u ono u štou ono u što seono u što se najvišeu što se najviše vjerujeu svakoj drugoj strasti čovjeksvakoj drugoj strasti čovjek nedrugoj strasti čovjek ne sumnjastrasti čovjek ne sumnja višečovjek ne sumnja više une sumnja više u onosumnja više u ono štoviše u ono što jeu ono što je jednomono što je jednom dokazano

U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo. -Antoine de Rivarol
historiar-i-romanopisac-meusobno-razmjenjuju-istine-izmiljotine-i-i-jedan-da-bi-oivio-ono-to-vie-ne-postoji-a-drugi-da-bi-uinio-uvjerljivim-ono-to
Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti. -Francois de La Rochefoucauld
blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. -Artur Šopenhauer
ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo