u ljubavi svi su gresni prezivece samo srecni ^_^


u-ljubavi-svi-su-gresni-prezivece-samo-srecni
ljubavisvisugresniprezivecesamosrecni^^u ljubaviljubavi svisvi susu gresnigresni preziveceprezivece samosamo srecnisrecni ^_^u ljubavi sviljubavi svi susvi su gresnisu gresni prezivecegresni prezivece samoprezivece samo srecnisamo srecni ^_^u ljubavi svi suljubavi svi su gresnisvi su gresni prezivecesu gresni prezivece samogresni prezivece samo srecniprezivece samo srecni ^_^u ljubavi svi su gresniljubavi svi su gresni prezivecesvi su gresni prezivece samosu gresni prezivece samo srecnigresni prezivece samo srecni ^_^

Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi. -Pearl S. Buck
ko-u-ljubavi-oekuje-samo-sreu-taj-nema-pojma-o-ljubavi
Od nastanka sveta svi su pokušavali da shvate univerzum putem ljubavi. -Paulo Koeljo
od-nastanka-sveta-svi-su-pokuavali-da-shvate-univerzum-putem-ljubavi