U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše.


u-mjeri-u-kojoj-ljubav-u-tebi-raste-raste-i-tvoja-ljepota-jer-ljubav-ljepota-e
aurelije augustinmjerikojojljubavtebirasterastetvojaljepotajerljepotadueu mjerimjeri uu kojojkojoj ljubavljubav uu tebitebi rasteraste ii tvojatvoja ljepotajer ljubavljubav jeje ljepotaljepota dušeu mjeri umjeri u kojoju kojoj ljubavkojoj ljubav uljubav u tebiu tebi rasteraste i tvojai tvoja ljepotajer ljubav jeljubav je ljepotaje ljepota dušeu mjeri u kojojmjeri u kojoj ljubavu kojoj ljubav ukojoj ljubav u tebiljubav u tebi rasteraste i tvoja ljepotajer ljubav je ljepotaljubav je ljepota dušeu mjeri u kojoj ljubavmjeri u kojoj ljubav uu kojoj ljubav u tebikojoj ljubav u tebi rastejer ljubav je ljepota duše

Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha. -Kineske poslovice
ne-zavodi-ovjeka-samo-ljepota-tijela-isto-tako-moe-ga-zavesti-i-ljepota-duha
Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori. -Vilijam Šekspir
ko-silno-ljubi-silan-strah-ga-mori-a-strah-kad-raste-jae-ljubav-gori
Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše. -Majka Tereza
bog-prijatelj-tiine-pogledajte-kako-priroda-drvee-trava-cveeraste-u-tiini-potrebna-nam-tiina-da-bismo-mogli-da-dotaknemo-e
Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda s vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-s-vana-ve-iznutra
Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra. -Poslovice korisnika
ne-govori-nikome-da-ruan-jer-prava-ljepota-se-ne-gleda-iz-vana-ve-iznutra