U najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi.


u-najvanijim-stvarima-ne-moemo-i-ne-smemo-biti-popustljivi
abraham linkolnnajvažnijimstvarimanemožemosmemobitipopustljiviu najvažnijimnajvažnijim stvarimastvarima nene možemomožemo ii nene smemosmemo bitibiti popustljiviu najvažnijim stvarimanajvažnijim stvarima nestvarima ne možemone možemo imožemo i nei ne smemone smemo bitismemo biti popustljiviu najvažnijim stvarima nenajvažnijim stvarima ne možemostvarima ne možemo ine možemo i nemožemo i ne smemoi ne smemo bitine smemo biti popustljiviu najvažnijim stvarima ne možemonajvažnijim stvarima ne možemo istvarima ne možemo i nene možemo i ne smemomožemo i ne smemo bitii ne smemo biti popustljivi

Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smemo da zanemarimo prirodne zakone.Mi možemo, na primer, biti prilično uvereni da će biti sveta bez rata ili da neće nikako biti sveta. U najmanju ruku sveta koji je naseljen bilo kakvim stvorenjima osim bakterija i buba sa pokojim ostatkom ostalih.Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.Moramo se navići da na najvažnijim raskrsnicama ne nalazimo uvek znakove.Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.Ne možemo svi biti gospodari, niti se sve gospodare može istinski slediti.