U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.


u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue
nastojanjudadostignemonotozamenebiloidealnopropustiosamostvarimmogućeu nastojanjunastojanju dada dostignemdostignem onoono štošto jeje zaza menemene bilobilo idealnoidealno propustiopropustio samsam dada ostvarimostvarim onoono štošto jeje bilobilo mogućeu nastojanju danastojanju da dostignemda dostignem onodostignem ono štoono što ješto je zaje za meneza mene bilomene bilo idealnobilo idealno propustioidealno propustio sampropustio sam dasam da ostvarimda ostvarim onoostvarim ono štoono što ješto je biloje bilo mogućeu nastojanju da dostignemnastojanju da dostignem onoda dostignem ono štodostignem ono što jeono što je zašto je za meneje za mene biloza mene bilo idealnomene bilo idealno propustiobilo idealno propustio samidealno propustio sam dapropustio sam da ostvarimsam da ostvarim onoda ostvarim ono štoostvarim ono što jeono što je bilošto je bilo mogućeu nastojanju da dostignem ononastojanju da dostignem ono štoda dostignem ono što jedostignem ono što je zaono što je za menešto je za mene biloje za mene bilo idealnoza mene bilo idealno propustiomene bilo idealno propustio sambilo idealno propustio sam daidealno propustio sam da ostvarimpropustio sam da ostvarim onosam da ostvarim ono štoda ostvarim ono što jeostvarim ono što je biloono što je bilo moguće

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško? -Herman Hese
ta-ja-nisam-hteo-nista-drugo-nego-da-pokuam-da-proivim-ono-to-samo-od-sebe-htelo-da-izbija-iz-menezato-to-bilo-tako-mnogo-teko