U nesreći se pokaže ko je čovjek.


u-nesrei-se-pokae-ko-ovjek
latinske poslovicenesrećisepokažekočovjeku nesrećinesreći sese pokažepokaže koko jeje čovjeku nesreći senesreći se pokažese pokaže kopokaže ko jeko je čovjeku nesreći se pokaženesreći se pokaže kose pokaže ko jepokaže ko je čovjeku nesreći se pokaže konesreći se pokaže ko jese pokaže ko je čovjek

Srećni nikad ne razmišljaju o sreći. To je posao za nesrećne. Svi primete sreću u nesreći, a o nesreći u sreći razmišljaju samo blesavi. I iskusni…Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.Prava se veličina pokaže u nevolji.U nevoljama se pokaže vjernost svakog prijatelja.Daljina ti nekad pokaže ko je vredan da ga sačuvaš, a ko da ga pustiš.U nesreći nemoj klonuti duhom.