U nevoljama se pokaže vjernost svakog prijatelja.


u-nevoljama-se-pokae-vjernost-svakog-prijatelja
latinske poslovicenevoljamasepokaževjernostsvakogprijateljau nevoljamanevoljama sese pokažepokaže vjernostvjernost svakogsvakog prijateljau nevoljama senevoljama se pokažese pokaže vjernostpokaže vjernost svakogvjernost svakog prijateljau nevoljama se pokaženevoljama se pokaže vjernostse pokaže vjernost svakogpokaže vjernost svakog prijateljau nevoljama se pokaže vjernostnevoljama se pokaže vjernost svakogse pokaže vjernost svakog prijatelja

U nevoljama jača vrlina.Sreća je uvijek podložna nevoljama (zloj sudbini).Pravedan u nevoljama nije prezren, već naprotiv hvaljen.Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja.Prijateljstvo je sreća, prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo je vjernost, prijateljstvo je …..NESTO NEOPISIVO!!!!!U nesreći se pokaže ko je čovjek.