U nevolji nam je draži pouzdan prijatelj nego mornaru mirno more posle oluje.


u-nevolji-nam-draipouzdan-prijatelj-nego-mornaru-mirno-more-posle-oluje
euripidnevoljinamdraži pouzdanprijateljnegomornarumirnomoreposleolujeu nevoljinevolji namnam jeje draži pouzdandraži pouzdan prijateljprijatelj negonego mornarumornaru mirnomirno moremore posleposle olujeu nevolji namnevolji nam jenam je draži pouzdanje draži pouzdan prijateljdraži pouzdan prijatelj negoprijatelj nego mornarunego mornaru mirnomornaru mirno moremirno more poslemore posle olujeu nevolji nam jenevolji nam je draži pouzdannam je draži pouzdan prijateljje draži pouzdan prijatelj negodraži pouzdan prijatelj nego mornaruprijatelj nego mornaru mirnonego mornaru mirno moremornaru mirno more poslemirno more posle olujeu nevolji nam je draži pouzdannevolji nam je draži pouzdan prijateljnam je draži pouzdan prijatelj negoje draži pouzdan prijatelj nego mornarudraži pouzdan prijatelj nego mornaru mirnoprijatelj nego mornaru mirno morenego mornaru mirno more poslemornaru mirno more posle oluje

U nevolji nam je miliji pouzdan prijatelj nego mornaru mirno more posle oluje. -Euripid
u-nevolji-nam-miliji-pouzdan-prijatelj-nego-mornaru-mirno-more-posle-oluje
Suze su poput oluje; posle njih čovek je uvek mirniji. -Ivan Turgenjev
suze-su-poput-oluje-posle-njih-ovek-uvek-mirniji
Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji posle oluje. -Zoran Đinđić
sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka-ivi-se-da-se-nikad-ne-pada-da-bude-snaniji-posle-oluje
Meni je draža opasna sloboda, nego mirno i sigurno ropstvo. -Žan Žak Ruso
meni-draa-opasna-sloboda-nego-mirno-i-sigurno-ropstvo
Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. -Plutarh
nije-uvek-dostojan-da-nam-bude-prijatelj-onaj-koji-se-namee-da-bude-vrlo-prisan