U nevolji su ljudske duše slabe.


u-nevolji-su-ljudske-e-slabe
latinske poslovicenevoljisuljudskedueslabeu nevoljinevolji susu ljudskeljudske dušeduše slabeu nevolji sunevolji su ljudskesu ljudske dušeljudske duše slabeu nevolji su ljudskenevolji su ljudske dušesu ljudske duše slabeu nevolji su ljudske dušenevolji su ljudske duše slabe

Vera, sloboda i prijateljstvo su osnovni imetak ljudske duše. -Tacit
vera-sloboda-i-prijateljstvo-su-osnovni-imetak-ljudske-e
Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. -Ciceron
nema-eg-otmjenijeg-i-cjenjenijeg-od-vjernosti-vjernost-i-istina-najsvjetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e
Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. -Ciceron
nema-eg-otmenijeg-i-cenjenijeg-od-vernosti-vernost-i-istina-najsvetlija-su-savrenstva-i-darovi-ljudske-e