U njenom društvu se osećam kao dete… Sve bih da pipnem… :D


u-njenom-drutvu-se-oseam-kao-dete-sve-bih-da-pipnem-d
njenomdrutvuseosećamkaodete…svebihdapipnem…u njenomnjenom društvudruštvu sese osećamosećam kaokao dete…dete… svesve bihbih dada pipnem…u njenom društvunjenom društvu sedruštvu se osećamse osećam kaoosećam kao dete…kao dete… svedete… sve bihsve bih dabih da pipnem…u njenom društvu senjenom društvu se osećamdruštvu se osećam kaose osećam kao dete…osećam kao dete… svekao dete… sve bihdete… sve bih dasve bih da pipnem…u njenom društvu se osećamnjenom društvu se osećam kaodruštvu se osećam kao dete…se osećam kao dete… sveosećam kao dete… sve bihkao dete… sve bih dadete… sve bih da pipnem…

Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme. -Napoleon Bonaparta
mo-moja-ljubavnica-prenaporno-sam-radio-na-njenom-osvajanju-da-bih-dopustio-da-mi-neko-preotme
Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh. -Čarls Bukovski
toliko-mi-potrebna-dobra-ena-da-ve-oseam-u-vazduhu-oseam-pod-prstima-vidim-plonike-stvorene-za-njena-stopala-vidim-jastuke-za-njenu-glavu-oseam
Muškarac ima detinjstvo, mladost i starost, a žena do kraja ostane dete i, kao dete, sve smatra igračkom. -Jovan Dučić
mukarac-ima-detinjstvo-mladost-i-starost-a-ena-do-kraja-ostane-dete-i-kao-dete-sve-smatra-igrakom
Pred nosom mi je život kakav bi trebao biti, a ja se osećam kao u zatvoru. -Čarls Bukovski
pred-nosom-mi-ivot-kakav-bi-trebao-biti-a-ja-se-oseam-kao-u-zatvoru