U obimu kruga početak i kraj su isto.


u-obimu-kruga-poetak-i-kraj-su-isto
heraklitobimukrugapočetakkrajsuistou obimuobimu krugakruga početakpočetak ii krajkraj susu istou obimu krugaobimu kruga početakkruga početak ipočetak i kraji kraj sukraj su istou obimu kruga početakobimu kruga početak ikruga početak i krajpočetak i kraj sui kraj su istou obimu kruga početak iobimu kruga početak i krajkruga početak i kraj supočetak i kraj su isto

Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj. -Brus li
uenje-nije-kumulativno-ve-to-kretanje-znanja-koje-nema-poetak-kraj
Veličina je bezgranična, vreme je beskrajno, stanja su prolazna, početak i kraj se ne mogu ustanoviti. -Čuang Ce
veliina-bezgranina-vreme-beskrajno-stanja-su-prolazna-poetak-i-kraj-se-ne-mogu-ustanoviti