U oblacima ne živi niko. Samo neostvareni snovi.


u-oblacima-ne-ivi-niko-samo-neostvareni-snovi
Đorđe balaševićoblacimaneživinikosamoneostvarenisnoviu oblacimaoblacima nene živiživi nikosamo neostvarenineostvareni snoviu oblacima neoblacima ne živine živi nikosamo neostvareni snoviu oblacima ne živioblacima ne živi nikou oblacima ne živi niko

Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova.Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Ako je moguće – živi sa svima u slozi i ljubavi. Ne živi s nikim u svađi.Ostaje tako da živi želja i vjera da će jednom doći sanjani raj, a s tom željom lakse se živi.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita.