U određenom trenutku našeg postojanja gubimo kontrolu nad sopstvenim životom i prepuštamo se sudbini. Eto, to je ta najveća laž na svijetu.


u-odreenom-trenutku-naeg-postojanja-gubimo-kontrolu-nad-sopstvenim-ivotom-i-preputamo-se-sudbini-eto-to-najvea-na-svijetu
paulo koeljoodređenomtrenutkunaegpostojanjagubimokontrolunadsopstvenimživotompreputamosesudbinietotonajvećalažnasvijetuu određenomodređenom trenutkutrenutku našegnašeg postojanjapostojanja gubimogubimo kontrolukontrolu nadnad sopstvenimsopstvenim životomživotom ii prepuštamoprepuštamo sese sudbinita najvećanajveća lažlaž nana svijetuu određenom trenutkuodređenom trenutku našegtrenutku našeg postojanjanašeg postojanja gubimopostojanja gubimo kontrolugubimo kontrolu nadkontrolu nad sopstvenimnad sopstvenim životomsopstvenim životom iživotom i prepuštamoi prepuštamo seprepuštamo se sudbinije ta najvećata najveća lažnajveća laž nalaž na svijetuu određenom trenutku našegodređenom trenutku našeg postojanjatrenutku našeg postojanja gubimonašeg postojanja gubimo kontrolupostojanja gubimo kontrolu nadgubimo kontrolu nad sopstvenimkontrolu nad sopstvenim životomnad sopstvenim životom isopstvenim životom i prepuštamoživotom i prepuštamo sei prepuštamo se sudbinije ta najveća lažta najveća laž nanajveća laž na svijetuu određenom trenutku našeg postojanjaodređenom trenutku našeg postojanja gubimotrenutku našeg postojanja gubimo kontrolunašeg postojanja gubimo kontrolu nadpostojanja gubimo kontrolu nad sopstvenimgubimo kontrolu nad sopstvenim životomkontrolu nad sopstvenim životom inad sopstvenim životom i prepuštamosopstvenim životom i prepuštamo seživotom i prepuštamo se sudbinije ta najveća laž nata najveća laž na svijetu

Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti. -Paulo Koeljo
sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo-kad-poraste-otkrie-da-esto-branio-obmanjivao-sebe-ili-patio-zbog-gluposti
Vladati nad sobom najveća je vlast. -Seneka
vladati-nad-sobom-najvea-vlast
U svakom trenutku svi mi jednom nogom stojimo u svijetu bajki, a drugom na rubu provalije. -Paulo Koeljo
u-svakom-trenutku-svi-mi-jednom-nogom-stojimo-u-svijetu-bajki-a-drugom-na-rubu-provalije
Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života. -Aristotel
ono-smo-to-neprekidno-radimo-stoga-mo-kontrole-naeg-delovanja-mo-kontrole-naeg-karaktera-a-mo-kontrole-naeg-karaktera-mo-kontrole-naeg-ivota