U onog koji nema decu jedna je nevolja, u koga ih je mnogo-hiljadu nevolja.


u-onog-koji-nema-decu-jedna-nevolja-u-koga-ih-mnogohiljadu-nevolja
armenske posloviceonogkojinemadecujednanevoljakogaihmnogohiljadunevoljau onogonog kojikoji nemanema decudecu jednajedna jeje nevoljau kogakoga ihih jeu onog kojionog koji nemakoji nema decunema decu jednadecu jedna jejedna je nevoljau koga ihkoga ih jeu onog koji nemaonog koji nema decukoji nema decu jednanema decu jedna jedecu jedna je nevoljau koga ih jeu onog koji nema decuonog koji nema decu jednakoji nema decu jedna jenema decu jedna je nevolja

Sors aspera monstrat amicum – Ljuta nevolja pokazuje prijatelja. -Latinske poslovice
sors-aspera-monstrat-amicum-ljuta-nevolja-pokazuje-prijatelja
Ne prizivajmo Božju pravdu i milost, ako ljudima svih naroda, vera i nevolja ne poželimo ono isto što se i za sebe molimo! -Patrijarh Pavle
ne-prizivajmo-boju-pravdu-i-milost-ako-ljudima-svih-naroda-vera-i-nevolja-ne-poelimo-ono-isto-to-se-i-za-sebe-molimo
Gdje su među ljudima granice? Nema u čovjeku ni Vlaha ni Turčina. Postoji samo golema ljudska bijeda i nevolja. Jednako i vlaška i turska. -Branko Ćopić
gdje-su-meu-ljudima-granice-nema-u-ovjeku-vlaha-turina-postoji-samo-golema-ljudska-bijeda-i-nevolja-jednako-i-vlaka-i-turska
Uopšte nije važno imaš li neuredne džepove, neurednu frizuru i domaće zadatke. Najveća nevolja na svetu je sine moj, imati neuredan um. -Miroslav Mika Antić
uopte-nije-vano-ima-li-neuredne-depove-neurednu-frizuru-i-domae-zadatke-najvea-nevolja-na-svetu-sine-moj-imati-neuredan-um