U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja.


u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja
martin luter kingovomsvetuvienijeizborizmeđunasiljanenasiljasadnenasiljailiunitenjau ovomovom svetusvetu viševiše nijenije izborizmeđu nasiljanasilja ije izmeđuizmeđu nenasiljanenasilja iliili uništenjau ovom svetuovom svetu višesvetu više nijeviše nije izbornije izbor izmeđuizbor između nasiljaizmeđu nasilja ije između nenasiljaizmeđu nenasilja ilinenasilja ili uništenjau ovom svetu višeovom svetu više nijesvetu više nije izborviše nije izbor izmeđunije izbor između nasiljaizbor između nasilja ije između nenasilja iliizmeđu nenasilja ili uništenjau ovom svetu više nijeovom svetu više nije izborsvetu više nije izbor izmeđuviše nije izbor između nasiljanije izbor između nasilja ije između nenasilja ili uništenja

Patnja je pozitivan element u ovom svetu, zaista, to je jedina veza između sveta i pozitivnosti. -Franc Kafka
patnja-pozitivan-element-u-ovom-svetu-zaista-to-jedina-veza-izmeu-sveta-i-pozitivnosti
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Možda se izgubim na putu od ponosa do očaja ili zauvek zapnem između tvoje slabosti i svog inata. -Đorđe Balašević
moda-se-izgubim-na-putu-od-ponosa-do-oaja-ili-zauvek-zapnem-izmeu-tvoje-slabosti-i-svog-inata
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor
Revolucija nije krevet od ruža. Revolucija je borba između budućnosti i prošlosti. -Fidel Kastro
revolucija-nije-krevet-od-rua-revolucija-borba-izmeu-buducnosti-i-prolosti