U politici – nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj… nikada ne priznaji svoju grešku.


u-politici-nikada-se-ne-povlai-nikada-se-ne-predomiljaj-nikada-ne-priznaji-svoju-greku
napoleon bonapartapoliticinikadasenepovlačipredomiljaj…priznajisvojugrekuu politicipolitici –– nikadanikada sese nene povlačinikada sese nene predomišljaj…predomišljaj… nikadanikada nene priznajipriznaji svojusvoju greškuu politici –politici – nikada– nikada senikada se nese ne povlačinikada se nese ne predomišljaj…ne predomišljaj… nikadapredomišljaj… nikada nenikada ne priznajine priznaji svojupriznaji svoju greškuu politici – nikadapolitici – nikada se– nikada se nenikada se ne povlačinikada se ne predomišljaj…se ne predomišljaj… nikadane predomišljaj… nikada nepredomišljaj… nikada ne priznajinikada ne priznaji svojune priznaji svoju greškuu politici – nikada sepolitici – nikada se ne– nikada se ne povlačinikada se ne predomišljaj… nikadase ne predomišljaj… nikada nene predomišljaj… nikada ne priznajipredomišljaj… nikada ne priznaji svojunikada ne priznaji svoju grešku

U politici - nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj... nikada ne priznaji svoju grešku. -Napoleon Bonaparta
u-politici-nikada-se-ne-povlai-nikada-se-ne-predomiljaj-nikada-ne-priznaji-svoju-greku
Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.
nema-vam-srce-nikada-ne-bude-tvrdo-neka-vas-strpljenje-nikada-ne-izda-i-neka-va-dodir-nikada-nikog-ne-povredi
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Nikada ne lažite, nikada ne varajte, nikada ne kradite. -Džon Vuden
nikada-ne-ite-nikada-ne-varajte-nikada-ne-kradite
Nisam te nikada cuvao,nisam te nikada mazio,pazio,tvoju ljubav sam gazio,svemu smisljao broj. -Đorđe Balašević
nisam-te-nikada-cuvaonisam-te-nikada-maziopaziotvoju-ljubav-sam-gaziosvemu-smisljao-broj