U potrebnim stvarima jedinstvo, u neizvjesnim sloboda, u svemu ljubav.


u-potrebnim-stvarima-jedinstvo-u-neizvjesnim-sloboda-u-svemu-ljubav
latinske poslovicepotrebnimstvarimajedinstvoneizvjesnimslobodasvemuljubavu potrebnimpotrebnim stvarimastvarima jedinstvou neizvjesnimneizvjesnim slobodau svemusvemu ljubavu potrebnim stvarimapotrebnim stvarima jedinstvou neizvjesnim slobodau svemu ljubavu potrebnim stvarima jedinstvo

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.Razgovarajmo o svemu, a o svemu jedino i umem govoriti.Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.